Taiji - Qi Gong

Kontakty

Jméno:  Ivan
Příjmení:  Nývlt

Tel:  +420 604119155
E-mail:  Ivan.Nyvlt@seznam.cz
Ič:  70148716
Účet č. 173234761/0300

Další školy

Název: Jan Pletánek
www: taiji.pardubice.cz
Tel: (+420) 603 319 574

Název: Francois Hainry
www: abtcc.fr
Tel: 02 99 30 00 95 - 06 71 83 12 15

Odkazy

Reiki
Reiki Milana Krynka
www: kurzyreiki.cz

ABECEDA POZNÁNÍ
Relaxační vzdělávací studio
www: abecedapoznani.cz

TaoZivota
Průvodce na cestě životem
www: taozivota.cz

Cesta QiGongu

Cesta QiGongu - Ivan Nývlt

Článek naleznete v sekci Qi Gong / novinky (nebo zde)

Kliknutím otevřete...

Správná praxe

Správná praxe Qi Gong Jaké jsou standardy dobré praxe?

Správné cvičení Qi Gongu – Jaké jsou pravidla pro dobrou praxi?


1. Tělo je ve správné poloze, v uvolněném přirozeném stavu
2. Dýchání je klidné, pomalé, hluboké, postupné a stabilní
3. Mysl musí být zaměřena na tento proces.

Pokud budeme dodržovat tyto tři body, můžete si být jisti správnou praxí. Kontinuita praxe povede k pozitivní změně: fyzické a psychické zlepšení, vyléčení nebo prevenci.

  Tři úrovně relaxace (Sung)

 • Chi Sung (Sung Tse): První úroveň - žádné napětí
 • Sung Kai: Druhá úroveň: otevřené meridiány - lepší krevní oběh
 • Sung Jing: hluboký vnitřní klid - žádné zmatené myšlenky se nešíří. Je přerušeno externí vnímání.

Pojem "Sung"

Tento pojem je hlavním prvkem praxe Qi Gong. Jedná se o hlubokou relaxaci. Chcete-li zkontrolovat kvalitu stavu "Sung", pak by měla splňovat následující kritéria, zejména v případě

  1. statického Qi Gongu:

 • Mysl se zaměřuje na břišní dýchání (Jeden tisíc myšlenek je nahrazen pouze střídáním nádech / výdech).
 • Zaměření se na přitom na dantien
 • Oči jsou přivřené, svaly uvolněné.
 • Dýchání je nosem (vdechujete-výdech)
 • Ústa jsou přivřená
 • Špička jazyka se dotýká horního patra, hned za zuby.
 • Obličejové svaly jsou uvolněné.
 • Brada je mírně vtažená.
 • Vycentrovaná hlava roste k nebi.
 • Hrudník a břicho je duté.
 • Kostrč kolmo dolů – jakoby vznikla trojnožka – nohy a kostrč – starý taoistický symbol člověka – používal se i při výrobě nádob ve staré i současné Číně.
 • Energie se noří /soustředí/ v dantianu.
 • Trup (nad pupkem) je "lehký" (symbol: světlo) a tím tvoří jemné spojení s Nebem, dole (pod pupkem), je těžký a tím tvoří kořeny.
 • Klouby a důležitá kloubní spojení jsou také uvolněná.
 • Vnitřní okraje nohou jsou rovnoběžné.
 • Dantien je osa pohybu (jako "kolo" říká Yang Fu Cheng). Moc pochází z pasu.
 • Ramena jsou pasivní. Břišní dýchání je důkazem tohoto procesu.

2. Pro dynamický Qi Gong platí tyto principy:

Provádějte pohyby kulaté, harmonické, střídání Yin Yang.
Udržujte páteř vertikálně

  Charakteristiky dechu

 • Musí být přirozený bez vynucení

  Funkce mysli

 • Pocit svobody, radost, pokoj
 • Pocit radosti z přítomného okamžiku

Úroveň "Jing" (Vnitřní klid)

Tato úroveň může být rozdělena do tří jiných úrovní:

  1. První úroveň může být dosaženo během několika týdnů. Její kritéria:

 • Dokonalá relaxace těla
 • Ochrana dýchacích orgánů
 • Klidná a soustředěná Duše

  2. Pravidelným cvičením dosahujeme střední úrovně:

 • Čisté vnímání Qi (tepelných pocitů, silný tah z rukou)
 • Zisk velký pro tělo i mysl

  3. Dosažení nejvyšší úrovně vyžaduje dlouhou praxi:

 • Ztráta vědomí těla a životního prostředí
 • Mysl je jen pocit a vnímání.
Práce spočívá v postupném a úplném respektování výše uvedených kritérií. Investice času do cvičení je prvořadá. Bez ní nemůže být konečný výsledek.

Kombinace dynamické a statické Qi Gong

Statická Qi Gong (strom držení těla) vyživuje Yin, interní Dynamický Qi Gong Yang, externí

Kombinace těchto dvou umožňuje rovnováhu. Vyvážený program by byl 30-60 minut Qi Gongu dynamického a následně 30 minut statického Qi Gong.

  Před cvičením

 • Ujistěte se, že máte dostatek času a klidnou atmosféru na cvičení (např. vypnout telefon!)
 • Noste volné oblečení.
 • Nepijte povzbuzující nápoje před cvičením. (Káva pro příklad.)

  Během praxe

 • Zkontrolujte, zda držení těla
 • Ovládejte svůj dech
 • Nesnažte se bojovat proti myšlenkám

  Po praxi

 • Pokud máte statickou praxi Qi Gong, třít si ruce a pak vytřete svou tvář. Můžete proklepat i tělo začíná se s hlavou a pokračuje se směrem dolů.

12 vylepšení ke cvičení zhanzhuan (qigong ve statických pozicích) Napsal Francois Hainry Listopad 2013

Existuje více úrovní cvičení. První, se kterou se setkáváme, je určena pro zvědavce nebo pro lidi, kteří cvičí pouze příležitostně.

Druhá úroveň je pro lidi, kteří chtějí vědět víc. Nacházíme ji v seriózním cvičení, např. V qigong Dr. Yayama a profesora Zhang Guang De. Tato praxe je sama o sobě skvělý základ pro práci.

Třetí úroveň je už více specifická a je určena pro Číňany. Všechny body praxe jsou postupně vysvětleny a podrobně popsány. Tuto úroveň se snažíme popsat v tomto textu s tím, že přesahujeme druhou úroveň.

Poslední, čtvrtá úroveň je určena jen členům rodiny nebo, jestli chcete pro 'Ru Shi Di Zi' (blízké žáky mistra). Této úrovně se zde dotkneme jen částečně.

  1. Tři pozice těla

 • chodidla rovnoběžně a pokrčená kolena
 • uvolněná ramena a pánev
 • tělo a hlava jsou vzpřímeně

  2.Tři body (pěsti)

 • vzdálenost tří pěstí umísťuje od sebe konce prstů rukou a chodidla

  3. Tři prsty

 • do mezer mezi prsty je možné vsunout prst

  4. Třikrát deset centimetrů

 • ukazováček se nachází třicet centimetrů od těla

  5. Tři dutiny

 • v dlani
 • v podpaží
 • v hrudníku

  6. Tři balónky

 • balónek pod každým loktem
 • pod zadkem (sezení na míči)
 • balónek držený koleny
 • dodatek: balónek mezi pažemi, podpažím a bradou

  7. Tři vizualizace

 • kuličky pod chodidly
 • kolem těla fouká vítr
 • držet balon z hedvábného papíru (úroveň 1)

  8. Tři pozice chodidla

  V první úrovni jsou chodidla rovnoběžně, protože tato pozice umožňuje kloubům mezi křížovou a kyčelní kostí lepší komunikaci a pružnost.

  Na druhé úrovni chodidla nemusí již být rovnoběžně, otevření těchto kloubů vytváří ohnutí stehen.

 • tělo je neseno přední částí chodidla, jeho centrem nebo patou
 • tělo je neseno vnější nebo vnitřní stranou chodidla
 • bereme na vědomí celé své chodidlo

  9.Tři důležitá vylepšení

  Vylepšení rukou

  Na první úrovni jsou lokty níže než ramena a zápěstí.

  První korekce je,že ramena, lokty a zápěstí (ruce) jsou ve stejné úrovni (druhá úroveň).


  dlaně směrem k nebi, ruce jsou na proti sobě, zápěstí je mírně pokrčené ve směru k malíčku a k dlani ruce směřují k dantien palce jsou v opozici vůči prstům

  Vylepšení trupu

  Záda rovně a vertikálně s pocitem snížení a puštění váhy těla co možná nejníže, za stálého dodržování pravidla rovných a vertikálně postavených zad

  Posadit se na balón, což vyvolá lehké podsazení pánve; sestoupit co nejníže, ale stále držet rovnováhu a dodržovat pravidlo, že koleno nejde přes špičku chodidla

  Dýchání břišní, do bránice a do hrudi

  Vylepšení hlavy

 • jazyk je opřen o horní patro
 • oči jsou zpola zavřené
 • uvnitř hluk jako když kapky deště dopadají na střechu


Autor : Francois Hainry
Překlad : Monika KašparováQi Gong

Coc dai phong,(Bouře-vítr v jeskyních). Masážní cvičení

Forma kočky. Protahovací a dechové cvičení zaměřené na páteř.

Programing by: Michal Nývlt | www.michal-nyvlt.cz |